หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ (VISION)
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้
ภาพอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ประมวลภาพกิจกรรม
บุคลากรในโรงเรียนบ้านบรบือ
คณะผู้บริหารโรงเรียน
สายชั้นอนุบาล
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำกลุ่มสาระฯ ในสายชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
ครูอัตราจ้าง
ครูชาวต่างชาติ
สายสนับสนุนการสอน
บุคลากรอื่นๆ
Mamboboard latest 5
หน้าหลัก arrow คณะผู้บริหารโรงเรียน
คณะผู้บริหารโรงเรียน PDF พิมพ์ ส่งเมล
Monday, 11 July 2011


   


 

 
ชื่อ นายสุทธิพงษ์  นาชัยสินธุ์

ตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)

  

 
ชื่อ นางสาวพงษ์ลัดดา  บุตรกำพี้

ตำแหน่ง รอง.ผอ.โรงเรียนบ้านบรบือ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

  

 ชื่อ นายปริญญา  จันทร์ศรี

ตำแหน่ง รก.รอง.ผอ.โรงเรียนบ้านบรบือ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
 

  

 

 

 

 

ชื่อ นายวิรัช  รัฐเมือง

ตำแหน่ง รก.รอง.ผอ.โรงเรียนบ้านบรบือ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 28 December 2016 )
Pop-up Module
ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Merry Xmas

Merry Christmas, and a Happy New Year...
powered by surfdesign.de