หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ (VISION)
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้
ภาพอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ประมวลภาพกิจกรรม
บุคลากรในโรงเรียนบ้านบรบือ
คณะผู้บริหารโรงเรียน
สายชั้นอนุบาล
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำกลุ่มสาระฯ ในสายชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
ครูอัตราจ้าง
ครูชาวต่างชาติ
สายสนับสนุนการสอน
บุคลากรอื่นๆ
A9


www http://banborabu.com
กระดานสนทนา
แบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
กระจายข่าว
ความนิยม
Location
โพลล์
แบบสำรวจความคิดเห็น เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
  
แผนที่อำเภอบรบือ
Borabu google map
5 Newest Users
Beawaycle(Beawaycle)
(2017-03-18 22:10:59)
TannerHox(TannerHox)
(2017-02-22 20:50:54)
Cidessenak(Cidessenak)
(2017-02-14 16:53:27)
rtvnks(rtvnks)
(2015-11-16 06:09:32)
Supaporn Lamahai(Ngaezai)
(2015-09-09 13:16:03)
ลอยกระทง
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
Mamboboard latest 5
หน้าหลัก
ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
Wednesday, 06 July 2011
chom.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2560
ณ โดมโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

pudchim.jpg

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 17 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 
จัดกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
ณ โดมโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

sinta2.jpg  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 วันที่ 29 มกราคม 2560 คุณครูสุภาพ  ปูนอน พร้อมด้วย คุณครูจารุณี  พลพิมพ์
นำนักเรียน เด็กหญิงอริสรา  ทาน้อย  แข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 
จังหวัดปทุมธานี


kruday.jpg

 

 วันที่ 16 มกราคม 2560 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
ร่วมงานวันครูประจำปี 2560 คำขวัญวันครู "ชาติพัฒนาด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง 
ในพระคุณครู" 
ณ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

wundek.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 14 มกราคม 2560 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
ร่วมงานวันเด็กประจำปี 2560 คำขวัญวันเด็ก "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"
ณ เทศบาลตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

look.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 6 - 7 มกราคม 2560 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด 
ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือพนัสบดินทร์ แคมป์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

songrong.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  วันที่ 24 ธันวาคม 2559  นางสุภาพร  ลามะให กล่าวอำลาครูและนักเรียน
โรงเรียนบ้านบรบือ เนื่องจากเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวขัว ตำบลโนนราษี 
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

merry chri.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 23 ธันวาคม 2559 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ได้จัดกิจกรรม
วันคริสต์มาส เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ณ โดมโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
 

kilasee59.jpg - 129.50 Kb 

 วันที่ 14 ธันวาคม 2559 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)


 วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบรบือ
เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ 


 วันที่  25 พฤศจิกายน 2559 คณะลูกเสือโรงเรียนบ้านบรบือ
จัดกิจกรรม วันวชิราวุธ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ที่ทรงมีต่อกิจการลูกเสือไทย ณ โดมโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 15 May 2017 )
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบรบือ
Sunday, 10 July 2011
 

  

 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 30 September 2016 )
คณะผู้บริหารโรงเรียน

นายสุทธิพงษ์  นาชัยสินธุ์
 
   ผู้อำนวยการโรงเรียน

น.ส.พงษ์ลัดดา  บุตรกำพี้ 

     รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
รายงานการเยี่ยมบ้าน
ประมวลภาพกิจกรรม
There are no pictures available in the gallery.
Pop-up Module
เนื้อหาล่าสุด
ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Merry Xmas

Merry Christmas, and a Happy New Year...
powered by surfdesign.de