หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ (VISION)
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้
ภาพอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ประมวลภาพกิจกรรม
บุคลากรในโรงเรียนบ้านบรบือ
คณะผู้บริหารโรงเรียน
สายชั้นอนุบาล
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำกลุ่มสาระฯ ในสายชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
ครูอัตราจ้าง
สายสนับสนุนการสอน
บุคลากรอื่นๆ
A9


www http://banborabu.com
กระดานสนทนา
แบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
กระจายข่าว
ความนิยม
Location
โพลล์
แบบสำรวจความคิดเห็น เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
  
แผนที่อำเภอบรบือ
Borabu google map
5 Newest Users
rtvnks(rtvnks)
(2015-11-16 06:09:32)
Supaporn Lamahai(Ngaezai)
(2015-09-09 13:16:03)
Bradleynump(Bradleynump)
(2015-06-01 14:05:40)
MelvinNam(MelvinNam)
(2015-04-27 17:49:45)
Bennettka(Bennettka)
(2015-01-31 04:54:28)
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
Mamboboard latest 5
หน้าหลัก
ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
Wednesday, 06 July 2011

 
 วันที่ 24  มิถุนายน 2559  คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบรบือ
จัดกิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2559
ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดบริเวณอำเภอบรบือ
 
   วันที่ 24  มิถุนายน 2559  คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบรบือ
จัดกิจกรรมวันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559
  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)


 วันที่ 22  มิถุนายน 2559  เวลา 07.39 น. คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านบรบือ
เข้าร่วมพิธียกเสาเอกเสาโท ในการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านบรบือ
 

 วันที่ 18  มิถุนายน 2559  คณะครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาราษีระบือ เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมตามโครงการรักษ์ภาษาไทย 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2559  ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม


  
  วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2559  ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จัดกิจกรรมงานแสดงมุฑิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2559  ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


 วันที่ 9 มิถุนายน 2559  โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

  
 ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธฤษวรรณ สุวรรณ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
เข้ารับพระราชทานรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงินอันดับ 1
งานนิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 11 
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพมหานคร


 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559   โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 
ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2559 
โดยวิทยากร คุณครูสมควร  ชื่นนิรันดร์ Smart Trainer (สพป.มค.1)
ณ หอประชุมมรกต โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
 

 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559   โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 
ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559  
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
  วันที่ 25 เมษายน 2559 ผอ.สุทธิพงษ์ นาชัยสินธุ์ และคณะครูโรงเรียนบ้านบรบือ
เข้ารับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 
  วันที่ 10 เมษายน 2559 "งานผ้าป่าสามัคคี 103 ปี คืนสู่เหย้าชาวเขียวแดง"
โรงเรียนบ้านบรบือ
 (บรบือราษฎร์ผดุง) ขอขอบพระคุณทุกท่าน 
ที่ได้ร่วมทำบุญ เพื่อสมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์ ในครั้งนี้เป็นอย่างสูงวันที่ 30 มีนาคม 2559 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 
ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -5 
เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ประจำปีการศึกษา 2559 และรับเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
 
  
 
วันที่ 25 มีนาคม 2559 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
ได้จัดพิธีมอบใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และปัจฉิมนิเทศนักเรียนแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
 


 
วันที่10 มีนาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จัดกิจกรรมการไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  ณ จังหวัดชลบุรี
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 27 June 2016 )
ข่าวการศึกษา
Sunday, 10 July 2011
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 24 September 2013 )
คณะผู้บริหารโรงเรียน

นายสุทธิพงษ์  นาชัยสินธุ์
 
  ผู้อำนวยการโรงเรียน

น.ส.พงษ์ลัดดา  บุตรกำพี้

     รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายสมภพ  ประหา
 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสุภาพร  ลามะให

     รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รายงานการเยี่ยมบ้าน
ประมวลภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บรบือ 2
การแข่งขันกีฬาระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บรบือ 2
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
ปัจฉิมนิเทศ ป.6 ปีการศึกษา 2554
ปัจฉิมนิเทศ ป.6  ปีการศึกษา 2554
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
นำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่
นำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
ปัจฉิมนิเทศ ป.6 ปีการศึกษา 2554
ปัจฉิมนิเทศ ป.6  ปีการศึกษา 2554
วันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ
การทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2555
การทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2555
5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
ปัจฉิมนิเทศ ป.6 ปีการศึกษา 2554
ปัจฉิมนิเทศ ป.6  ปีการศึกษา 2554
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
การแข่งขันกีฬาระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บรบือ 2
การแข่งขันกีฬาระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บรบือ 2
อบรมการใช้งานกระดาน Activ board
อบรมการใช้งานกระดาน Activ board
ปัจฉิมนิเทศ
ปัจฉิมนิเทศ
การทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2555
การทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2555
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
ปัจฉิมนิเทศ
ปัจฉิมนิเทศ
เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ค่ายสวนเสาวณีย์
เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ค่ายสวนเสาวณีย์
ศึกษาดูงานโรงทำสมุดเม่งฮั่ว
ศึกษาดูงานโรงทำสมุดเม่งฮั่ว
Best Practice 5 กลุ่มสาระ
Best Practice 5 กลุ่มสาระ
ประชุมสัมมนาเิชิงปฏิบัติธรรม
ประชุมสัมมนาเิชิงปฏิบัติธรรม
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การจัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
การจัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ปัจฉิมนิเทศ
ปัจฉิมนิเทศ
ประชุมสัมมนาเิชิงปฏิบัติธรรม
ประชุมสัมมนาเิชิงปฏิบัติธรรม
การแข่งขันกีฬาระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บรบือ 2
การแข่งขันกีฬาระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บรบือ 2
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ศึกษาดูงานโรงทำสมุดเม่งฮั่ว
ศึกษาดูงานโรงทำสมุดเม่งฮั่ว
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
Pop-up Module
เนื้อหาล่าสุด
ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Merry Xmas

Merry Christmas, and a Happy New Year...
powered by surfdesign.de