หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ (VISION)
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้
ภาพอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ประมวลภาพกิจกรรม
บุคลากรในโรงเรียนบ้านบรบือ
คณะผู้บริหารโรงเรียน
สายชั้นอนุบาล
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำกลุ่มสาระฯ ในสายชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
ครูอัตราจ้าง
สายสนับสนุนการสอน
บุคลากรอื่นๆ
A9


www http://banborabu.com
กระดานสนทนา
แบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
กระจายข่าว
ความนิยม
Location
โพลล์
แบบสำรวจความคิดเห็น เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
  
แผนที่อำเภอบรบือ
Borabu google map
5 Newest Users
rtvnks(rtvnks)
(2015-11-16 06:09:32)
Supaporn Lamahai(Ngaezai)
(2015-09-09 13:16:03)
Bradleynump(Bradleynump)
(2015-06-01 14:05:40)
MelvinNam(MelvinNam)
(2015-04-27 17:49:45)
Bennettka(Bennettka)
(2015-01-31 04:54:28)
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
Mamboboard latest 5
หน้าหลัก
ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
Wednesday, 06 July 2011


 วันที่ 25 เมษายน 2559 ผอ.สุทธิพงษ์ นาชัยสินธุ์ และคณะครูโรงเรียนบ้านบรบือ
เข้ารับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 
  วันที่ 10 เมษายน 2559 "งานผ้าป่าสามัคคี 103 ปี คืนสู่เหย้าชาวเขียวแดง"
โรงเรียนบ้านบรบือ
 (บรบือราษฎร์ผดุง) ขอขอบพระคุณทุกท่าน 
ที่ได้ร่วมทำบุญ เพื่อสมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์ ในครั้งนี้เป็นอย่างสูงวันที่ 30 มีนาคม 2559 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 
ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -5 
เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ประจำปีการศึกษา 2559 และรับเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
 
  
 
วันที่ 25 มีนาคม 2559 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
ได้จัดพิธีมอบใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และปัจฉิมนิเทศนักเรียนแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
 


 
วันที่10 มีนาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จัดกิจกรรมการไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  ณ จังหวัดชลบุรี
วันที่ 8 มีนาคม 2559 ผู้อำนวยการสุทธิพงษ์ นาชัยสินธุ์ 
เข้ารับโล่รางวัลสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ณ จังหวัดนครปฐม
 

วันที่19 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
ได้จัดกิรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ณ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือน้อย (Junior Scout)

ณ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 
ได้จัดกิจกรรมงานเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ประธานพิธีเปิดงาน ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 พิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
ของศูนย์ PEER Center อำเภอบรบือ
 ณ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 26 April 2016 )
ข่าวการศึกษา
Sunday, 10 July 2011
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 24 September 2013 )
คณะผู้บริหารโรงเรียน

นายสุทธิพงษ์  นาชัยสินธุ์
 
  ผู้อำนวยการโรงเรียน

น.ส.พงษ์ลัดดา  บุตรกำพี้

     รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายสมภพ  ประหา
 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสุภาพร  ลามะให

     รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รายงานการเยี่ยมบ้าน
ประมวลภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ
ปัจฉิมนิเทศ
การแข่งขันกีฬาระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บรบือ 2
การแข่งขันกีฬาระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บรบือ 2
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
วันวชิราวุุธ
วันวชิราวุุธ
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การแข่งขันกีฬาระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บรบือ 2
การแข่งขันกีฬาระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บรบือ 2
วันวชิราวุุธ
วันวชิราวุุธ
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ศึกษาดูงานโรงทำสมุดเม่งฮั่ว
ศึกษาดูงานโรงทำสมุดเม่งฮั่ว
ปัจฉิมนิเทศ
ปัจฉิมนิเทศ
ศึกษาดูงานโรงทำสมุดเม้งฮั่ว
ศึกษาดูงานโรงทำสมุดเม้งฮั่ว
เข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด
เข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด
การทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2555
การทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2555
เข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด
เข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด
Pop-up Module
เนื้อหาล่าสุด
ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Merry Xmas

Merry Christmas, and a Happy New Year...
powered by surfdesign.de