หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ (VISION)
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้
ภาพอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ประมวลภาพกิจกรรม
บุคลากรในโรงเรียนบ้านบรบือ
คณะผู้บริหารโรงเรียน
สายชั้นอนุบาล
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
ครูอัตราจ้าง
สายสนับสนุนการสอน
บุคลากรอื่นๆ
A9


www http://banborabu.com
แบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
กระจายข่าว
ความนิยม
Location
โพลล์
แบบสำรวจความคิดเห็น เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
  
แผนที่อำเภอบรบือ
Borabu google map


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
หน้าหลัก
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
Wednesday, 06 July 2011

  


 
  คณะครูโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
ทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดชัยภูมิ  เมื่อวันที่ 10 - 13  กรกฏาคม 2557

  
  คณะครูโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
ได้นำนักเรียนชนะเลิศกิจกรรมการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
เข้าแข่งขันเนื่องในโครงการรักษ์ภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2557 ณ
โรงเรียนสารวิทยา เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

  
  โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ได้จัดกิจกรรมเดินสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณ 
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เนื่องในวันสถาปนากองลูกเสือไทย


  โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)ได้จัดงุานวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Sunday, 13 July 2014 )
ข่าวการศึกษา
Sunday, 10 July 2011
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 24 September 2013 )
คณะผู้บริหารโรงเรียน

นายสุรพงษ์ ชมนาวัง
 
  ผู้อำนวยการโรงเรียน

น.ส.พงษ์ลัดดา  บุตรกำพี้

     รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายสมภพ  ประหา
 
   รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล


นางสุภาพร  ลามะให

     รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายจำเริญ  จันทร์ศรี

     รก.รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานการเิงิน

รายงานการเยี่ยมบ้าน
ประมวลภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ
ปัจฉิมนิเทศ
ศึกษาดูงานโรงทำสมุดเม่งฮั่ว
ศึกษาดูงานโรงทำสมุดเม่งฮั่ว
ศึกษาดูงานโรงทำสมุดเม่งฮั่ว
ศึกษาดูงานโรงทำสมุดเม่งฮั่ว
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา
อบรมการใช้งานกระดาน Activ board
อบรมการใช้งานกระดาน Activ board
ปัจฉิมนิเทศ
ปัจฉิมนิเทศ
การแข่งขันกีฬาระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บรบือ 2
การแข่งขันกีฬาระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บรบือ 2
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
เข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด
เข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด
Pop-up Module
ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Merry Xmas

Merry Christmas, and a Happy New Year...
powered by surfdesign.de