หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ (VISION)
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
ภาพอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ประมวลภาพกิจกรรม
บุคลากรในโรงเรียนบ้านบรบือ
คณะผู้บริหารโรงเรียน
สายชั้นอนุบาล
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำกลุ่มสาระฯ ในสายชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูอัตราจ้าง
ครูชาวต่างชาติ
สายสนับสนุนการสอน
A9


www http://banborabu.com
กระดานสนทนา
แบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
กระจายข่าว
ความนิยม
Location
โพลล์
แบบสำรวจความคิดเห็น เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
  
แผนที่อำเภอบรบือ
Borabu google map
5 Newest Users
Anthonylop(Anthonylop)
(2017-09-19 04:25:44)
Ancicben(Ancicben)
(2017-08-01 03:21:38)
Beawaycle(Beawaycle)
(2017-03-18 22:10:59)
TannerHox(TannerHox)
(2017-02-22 20:50:54)
Cidessenak(Cidessenak)
(2017-02-14 16:53:27)
ลอยกระทง
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
Mamboboard latest 5
หน้าหลัก
ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
Wednesday, 06 July 2011

 วันที่ 19 - 20  กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 


 วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา กิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน  
ณ  จังหวัดหนองคาย

 วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบรบือ
(บรบือราษฎร์ผดุง) ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยน้ำท่วม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

 วันที่ 18 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับอนุบาล 2 - 3) ประจำปีการศึกษา 2560 
ณ โดมโรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) 

 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ไปทัศนศึกษางานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในวโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ หอประชุมอำเภอบรบือ

 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ได้จัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
 ณ โดมโรงเรียนบ้านบรบือ 

 วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2560 คณะครูโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูมืออาชีพเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กับการศึกษาไทย 4.0  ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 
คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

  
 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
ศึกษาดูงานสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาพัฒนาสมอง BBL เล่นตามรอยพระยุคลบาท
ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
ณ โดมโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 21 September 2017 )
ประชาสัมพันธ์
Sunday, 10 July 2011
 

  

 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 21 September 2017 )
คณะผู้บริหารโรงเรียน

นายสุทธิพงษ์  นาชัยสินธุ์
 
   ผู้อำนวยการโรงเรียน

น.ส.พงษ์ลัดดา  บุตรกำพี้ 

     รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
รายงานการเยี่ยมบ้าน
ประมวลภาพกิจกรรม
There are no pictures available in the gallery.
เนื้อหาล่าสุด
ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Merry Xmas

Merry Christmas, and a Happy New Year...
powered by surfdesign.de