หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ (VISION)
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้
ภาพอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ประมวลภาพกิจกรรม
บุคลากรในโรงเรียนบ้านบรบือ
คณะผู้บริหารโรงเรียน
สายชั้นอนุบาล
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำกลุ่มสาระฯ ในสายชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
ครูอัตราจ้าง
ครูชาวต่างชาติ
สายสนับสนุนการสอน
บุคลากรอื่นๆ
A9


www http://banborabu.com
กระดานสนทนา
แบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
กระจายข่าว
ความนิยม
Location
โพลล์
แบบสำรวจความคิดเห็น เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
  
แผนที่อำเภอบรบือ
Borabu google map
5 Newest Users
rtvnks(rtvnks)
(2015-11-16 06:09:32)
Supaporn Lamahai(Ngaezai)
(2015-09-09 13:16:03)
Bradleynump(Bradleynump)
(2015-06-01 14:05:40)
MelvinNam(MelvinNam)
(2015-04-27 17:49:45)
Bennettka(Bennettka)
(2015-01-31 04:54:28)
ลอยกระทง
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
Mamboboard latest 5
หน้าหลัก
ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
Wednesday, 06 July 2011


 วันที่  25 พฤศจิกายน 2559 คณะลูกเสือโรงเรียนบ้านบรบือ
จัดกิจกรรม วันวชิราวุธ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ที่ทรงมีต่อกิจการลูกเสือไทย ณ โดมโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

 วันที่  22 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบรบือ
รวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89
ณ โดมโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
 
 วันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบรบือ
เข้าร่วมการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โรงเรียนอนุบาลกิติยา
และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม


 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
ร่วมพิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ ข้างเทศบาลตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 
  
 วันที่  7 พฤศจิกายน 2559  โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

 

   วันที่ 23  ตุลาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันปิยมหาราช ณ หน้าที่ว่าการอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

 

  วันที่ 18 - 19  ตุลาคม 2559 คณะครูโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
จัดเตรียมสถานที่ประดับผ้าขาวดำ ศาลาลงนามถวายความอาลัย

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
ร่วมแรงร่วมใจ จัดทำเข็มกลัดริบบิ้นสีดำ เพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9
ริบบิ้นสีดำที่ทำจะนำไปแจกให้สำหรับประชาชนที่ไม่พร้อมแต่งกายด้วยชุดสีดำไว้ทุกข์
 
 
  วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2559 คุณครูหยกศญา  โคตรอาสา และคุณครูดวงรัตน์  สีหา
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนขับเคลื่อนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
ณ โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม
 

 วันที่ 30 กันยายน 2559 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ได้จัดกิจกรรม
งานแสดงมุฑิตาจิต ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
"ร้อยรัก  รวมใจ  สานสายใจ  มุฑิตา"
มีบุคลากรจำนวน 6 ท่าน คือ 1.รองสมภพ  ประหา 2.นายจำเริญ  จันทร์ศรี
3.นายชวน  วัฒนพิชัย 4.นางทองบล ปุริมะโน 5.นายเสรี เสียงใส 6.นายสถาพร  หาสุข 
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)


 วันที่ 24 กันยายน 2559 คุณครูหยกศญา  โคตรอาสา เข้ารับเกียรติบัตร
โรงเรียนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ดีเด่น โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน
และพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 1
ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม

 
   วันที่ 23 กันยายน 2559 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต
แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำอำเภอบรบือ ประจำปี  2559
โรงเรียนบ้านบรบือ มีจำนวน 6 ท่าน คือ 1.รองสมภพ  ประหา 2.นายจำเริญ  จันทร์ศรี
3.นายชวน  วัฒนพิชัย 4.นางทองบล ปุริมะโน 5.นายเสรี เสียงใส 6.นายสถาพร  หาสุข 
ณ หอประชุมโรงเรียนบรบือวิทยาคาร
  
 
   วันที่ 17- 18 กันยายน 2559 คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบ NT ป.3 
และการสอบ O-Net ป.6 ประจำปีการศึกษา 2559 
ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
 
  วันที่ 12- 13 กันยายน 2559 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จัดกิจกรรมอบรม
ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หลักสูตรสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
 

 วันที่ 1- 2 กันยายน 2559 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)จัดกิจกรรมอบรม
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนหลักสูตรยุวสาสมาธิ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 - 6 จำนวน 626 คน โดยทีมพระวิทยากรจากวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร 
ประธานพิธีเปิด รอง.ผอ.ชัยสิทธิ์ ชัยโคตร รอง.ผอ.มหาสารคาม เขต 1 

 
     วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครูผู้เกษียณอายุราชการ 
คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จัดกิจกรรมไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ณ พระธาตุนาดูน และสวนน้ำ Dictionary park อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

    วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบรบือ
ร่วมงานการจัดเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice โครงการส่งเสริมและพัฒนา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  โครงการดึงออกมาจากใจทำให้เด็กไทยใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารได้อย่างมั่นใจ By Heart และโครงการคูปองการศึกษาพัฒนาครูฯ
จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 01 December 2016 )
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบรบือ
Sunday, 10 July 2011
 

  

 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 30 September 2016 )
คณะผู้บริหารโรงเรียน

นายสุทธิพงษ์  นาชัยสินธุ์
 
   ผู้อำนวยการโรงเรียน

น.ส.พงษ์ลัดดา  บุตรกำพี้ 

     รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  
นางสุภาพร  ลามะให
 
     รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รายงานการเยี่ยมบ้าน
ประมวลภาพกิจกรรม
There are no pictures available in the gallery.
Pop-up Module
เนื้อหาล่าสุด
ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Merry Xmas

Merry Christmas, and a Happy New Year...
powered by surfdesign.de