หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ (VISION)
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
ภาพอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ประมวลภาพกิจกรรม
บุคลากรในโรงเรียนบ้านบรบือ
คณะผู้บริหารโรงเรียน
สายชั้นอนุบาล
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำกลุ่มสาระฯ ในสายชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูอัตราจ้าง
ครูชาวต่างชาติ
สายสนับสนุนการสอน
A9


www http://banborabu.com
กระดานสนทนา
แบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
กระจายข่าว
ความนิยม
Location
โพลล์
แบบสำรวจความคิดเห็น เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
  
แผนที่อำเภอบรบือ
Borabu google map
5 Newest Users
Beawaycle(Beawaycle)
(2017-03-18 22:10:59)
TannerHox(TannerHox)
(2017-02-22 20:50:54)
Cidessenak(Cidessenak)
(2017-02-14 16:53:27)
rtvnks(rtvnks)
(2015-11-16 06:09:32)
Supaporn Lamahai(Ngaezai)
(2015-09-09 13:16:03)
ลอยกระทง
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนบ้านบรบือ
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
Mamboboard latest 5
หน้าหลัก
ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
Wednesday, 06 July 2011
kuntum.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) เข้าร่วมการประกวด
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ประจำปีการศึกษา 2560
ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาราษีระบือ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
และได้ไปแข่งขันต่อในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ต่อไป

jun.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2560 คณะครูโรงเรียนบ้านบรบือ(่บรบือราษฎร์ผดุง) 
ฝึกทำดอกไม้จันทร์จากคณะวิทยากรจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 
เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9
  

tree.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบรบือ 
ทำบุญถวายเทียนพรรษา  จตุปัจจัย สังฆทาน และปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล
ณ วัดบ้านหนองตาใกล้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

dlit.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) รับการนิเทศ ติดตาม
ผลการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

soon3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบรบือ 
ร่วมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2560   
ณ โดมโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

eg.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 25 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ร่วมกับ บริษัทมีเดียคิดส์
จัดค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp 2017) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  
ณ โดมโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

chomkru2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายปัญญา  มาศวรรณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ จัดประชุมข้าราชการครู
ในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาราษีระบือ และได้มอบเกียรติบัตรรางวัล การประกวด
กิจกรรมเนื่องในโครงการวันรักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560 
ณ ห้องประชุมมรกต  โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

thai2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 17 มิถุนายน 2560 รอง.ผอ.พงษ์ลัดดา  บุตรกำพี้ และคณะครู
ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) เป็นตัวแทนระดับศูนย์ราษีระบือ เข้าร่วม
แข่งขันกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

waykru1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


   วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 
จัดกิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โดมโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 

 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จัดกิจกรรมตักบาตรประจำเดือนมิถุนายน
ณ โดมโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 

chom.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2560
ณ โดมโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

pudchim.jpg


 วันที่ 17 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 
จัดกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
ณ โดมโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 17 July 2017 )
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบรบือ
Sunday, 10 July 2011
 

  

 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 30 September 2016 )
คณะผู้บริหารโรงเรียน

นายสุทธิพงษ์  นาชัยสินธุ์
 
   ผู้อำนวยการโรงเรียน

น.ส.พงษ์ลัดดา  บุตรกำพี้ 

     รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
รายงานการเยี่ยมบ้าน
ประมวลภาพกิจกรรม
There are no pictures available in the gallery.
เนื้อหาล่าสุด
ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Merry Xmas

Merry Christmas, and a Happy New Year...
powered by surfdesign.de