หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ (VISION)
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้
ภาพอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ประมวลภาพกิจกรรม
บุคลากรในโรงเรียนบ้านบรบือ
คณะผู้บริหารโรงเรียน
สายชั้นอนุบาล
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำกลุ่มสาระฯ ในสายชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
ครูอัตราจ้าง
สายสนับสนุนการสอน
บุคลากรอื่นๆ
A9


www http://banborabu.com
กระดานสนทนา
แบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
กระจายข่าว
ความนิยม
Location
โพลล์
แบบสำรวจความคิดเห็น เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
  
แผนที่อำเภอบรบือ
Borabu google map
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
หน้าหลัก
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
Wednesday, 06 July 2011

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 พิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ของศูนย์ PEER Center อำเภอบรบือ
ณ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)วันที่ 20 - 21  มกราคม 2559 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 
ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญและยุวกาชาด 
ประจำปีการศึกษา 2558

ณ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)วันที่ 20 มกราคม 2559 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 
พิธีเปิดการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญและยุวกาชาด 
ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 15 มกราคม 2559  จัดประชุมตัวแทนศิษย์เก่าเตรียมวางแผนและระดมทรัพยากร
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2559
วันที่ 9 มกราคม 2559 ผู้อำนวยการสุทธิพงษ์ นาชัยสินธุ์ คณะครู และนักเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ที่เทศบาลตำบลบรบือ 
และ
 เด็กหญิงกฤษณา สาพิมาน นักเรียนชั้นประถมศึกษา 6 
เข้ารับรางวัลผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 7 มกราคม 2559  จัดประชุมนิเทศติดตามช่วยเหลือนักเรียน
เพื่อยกระดับคะแนนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 02 February 2016 )
ข่าวการศึกษา
Sunday, 10 July 2011
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 24 September 2013 )
คณะผู้บริหารโรงเรียน

นายสุทธิพงษ์  นาชัยสินธุ์
 
  ผู้อำนวยการโรงเรียน

น.ส.พงษ์ลัดดา  บุตรกำพี้

     รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายสมภพ  ประหา
 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสุภาพร  ลามะให

     รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ประมวลภาพกิจกรรม
นำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่
นำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การแข่งขันกีฬาระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บรบือ 2
การแข่งขันกีฬาระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บรบือ 2
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
เข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด
เข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
ปัจฉิมนิเทศ
ปัจฉิมนิเทศ
ศึกษาดูงานโรงทำสมุดเม่งฮั่ว
ศึกษาดูงานโรงทำสมุดเม่งฮั่ว
Pop-up Module
ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Merry Xmas

Merry Christmas, and a Happy New Year...
powered by surfdesign.de