หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ (VISION)
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้
ภาพอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ประมวลภาพกิจกรรม
บุคลากรในโรงเรียนบ้านบรบือ
คณะผู้บริหารโรงเรียน
สายชั้นอนุบาล
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำกลุ่มสาระฯ ในสายชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
ครูอัตราจ้าง
ครูชาวต่างชาติ
สายสนับสนุนการสอน
บุคลากรอื่นๆ
A9


www http://banborabu.com
กระดานสนทนา
แบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
กระจายข่าว
ความนิยม
Location
โพลล์
แบบสำรวจความคิดเห็น เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
  
แผนที่อำเภอบรบือ
Borabu google map
5 Newest Users
rtvnks(rtvnks)
(2015-11-16 06:09:32)
Supaporn Lamahai(Ngaezai)
(2015-09-09 13:16:03)
Bradleynump(Bradleynump)
(2015-06-01 14:05:40)
MelvinNam(MelvinNam)
(2015-04-27 17:49:45)
Bennettka(Bennettka)
(2015-01-31 04:54:28)
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
Mamboboard latest 5
หน้าหลัก
ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
Wednesday, 06 July 2011
     วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครูผู้เกษียณอายุราชการ 
คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จัดกิจกรรมไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ณ พระธาตุนาดูน และสวนน้ำ Ditionary park อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

    วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบรบือ
ร่วมงานการจัดเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice โครงการส่งเสริมและพัฒนา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  โครงการดึงออกมาจากใจทำให้เด็กไทยใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารได้อย่างมั่นใจ By Heart และโครงการคูปองการศึกษาพัฒนาครูฯ
จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
 
    วันที่ 27 สิงหาคม 2559 คณะครูเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียน
ให้สอดคล้องบศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
 
    วันที่ 24 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ได้มีคณะกรรมการ
นิเทศ ติดตามประเมินความยั่งยืน
 โรงเรียนดีประจำตำบล ต้นแบบระดับตำบล
ให้คงสภาพและยั่งยืนมีความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ
ด้านการส่งเสริมอาชีพและการเป็นโรงเรียนทำมาหากิน ประจำปี 2559
 

    วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จัดกิจกรรมไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษา ณ สวนสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
 
  วันที่ 22 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านบรบือตัวแทน สพป.มหาสารคาม เขต 1 
เข้าร่วมโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ระดับกลุ่ม 4 จังหวัด  ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น กาฬสินธุ์
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

 
  วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายเครื่องราชสักการะ วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมอำเภอบรบือ
 
  วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ผู้นำยุวกาชาดและยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559 
 
  วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบรบือ 
ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน 
(ฺBest Practices) โรงเรียนดีประจำตำบล  
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์ "น้ำพริกเผามันแกว"
 พร้อมรับโล่รางวัล
ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น 
  วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
ตัวแทนโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ได้เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ
ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 
ประชาร่วมใจ ประชาติปไตยมั่นคง

   วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ได้รับการประเมิน
 โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อไป
 

  วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) เข้าร่วมประกวด 
Best Practice หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อไป

 

 

  วันที่ 15 กรกฎาคม 2559  คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เป็นตัวแทนโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ไปร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา
ผ้าอาบน้ำฝน ถวายสังฆทาน จตุปัจจัย และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา ที่วัดบ้านหนองตาใกล้ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม


วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ท่านรองชัยสิทธิ์  ไชยโคตร รอง ผอ.สพป.มค.1 คณะผู้บริหาร 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 


  
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
 
 วันที่ 24  มิถุนายน 2559  คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบรบือ
จัดกิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2559
ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดบริเวณอำเภอบรบือ
 
   วันที่ 24  มิถุนายน 2559  คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบรบือ
จัดกิจกรรมวันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559
  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)


 วันที่ 22  มิถุนายน 2559  เวลา 07.39 น. คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านบรบือ
เข้าร่วมพิธียกเสาเอกเสาโท ในการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านบรบือ
 

 วันที่ 18  มิถุนายน 2559  คณะครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาราษีระบือ เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมตามโครงการรักษ์ภาษาไทย 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2559  ณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม


  
  วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2559  ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จัดกิจกรรมงานแสดงมุฑิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2559  ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


 วันที่ 9 มิถุนายน 2559  โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

  
 ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธฤษวรรณ สุวรรณ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
เข้ารับพระราชทานรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงินอันดับ 1
งานนิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 11 
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพมหานคร


 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559   โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 
ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2559 
โดยวิทยากร คุณครูสมควร  ชื่นนิรันดร์ Smart Trainer (สพป.มค.1)
ณ หอประชุมมรกต โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
 

 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559   โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 
ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559  
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
  วันที่ 25 เมษายน 2559 ผอ.สุทธิพงษ์ นาชัยสินธุ์ และคณะครูโรงเรียนบ้านบรบือ
เข้ารับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 
  วันที่ 10 เมษายน 2559 "งานผ้าป่าสามัคคี 103 ปี คืนสู่เหย้าชาวเขียวแดง"
โรงเรียนบ้านบรบือ
 (บรบือราษฎร์ผดุง) ขอขอบพระคุณทุกท่าน 
ที่ได้ร่วมทำบุญ เพื่อสมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์ ในครั้งนี้เป็นอย่างสูงวันที่ 30 มีนาคม 2559 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 
ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -5 
เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ประจำปีการศึกษา 2559 และรับเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
 
  
 
วันที่ 25 มีนาคม 2559 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
ได้จัดพิธีมอบใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และปัจฉิมนิเทศนักเรียนแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558


 
วันที่10 มีนาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จัดกิจกรรมการไปทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  ณ จังหวัดชลบุรี
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 31 August 2016 )
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
Sunday, 10 July 2011

   

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 30 August 2016 )
คณะผู้บริหารโรงเรียน

นายสุทธิพงษ์  นาชัยสินธุ์
 
  ผู้อำนวยการโรงเรียน

น.ส.พงษ์ลัดดา  บุตรกำพี้

     รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายสมภพ  ประหา
 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสุภาพร  ลามะให

     รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รายงานการเยี่ยมบ้าน
ประมวลภาพกิจกรรม
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ค่ายสวนเสาวณีย์
เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ค่ายสวนเสาวณีย์
การแข่งขันกีฬาระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บรบือ 2
การแข่งขันกีฬาระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บรบือ 2
การจัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
การจัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ศึกษาดูงานโรงทำสมุดเม่งฮั่ว
ศึกษาดูงานโรงทำสมุดเม่งฮั่ว
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
ศึกษาดูงานโรงทำสมุดเม้งฮั่ว
ศึกษาดูงานโรงทำสมุดเม้งฮั่ว
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา
ศึกษาดูงานโรงทำสมุดเม่งฮั่ว
ศึกษาดูงานโรงทำสมุดเม่งฮั่ว
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
นำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่
นำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่
ปัจฉิมนิเทศ
ปัจฉิมนิเทศ
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
เข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด
เข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด
วันวชิราวุุธ
วันวชิราวุุธ
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การแข่งขันกีฬาระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บรบือ 2
การแข่งขันกีฬาระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บรบือ 2
วันวชิราวุธ
วันวชิราวุธ
อบรมห้องสมุดอัตโนมัติ
อบรมห้องสมุดอัตโนมัติ
การแข่งขันกีฬาระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บรบือ 2
การแข่งขันกีฬาระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บรบือ 2
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา
วันวชิราวุุธ
วันวชิราวุุธ
ประชุมสัมมนาเิชิงปฏิบัติธรรม
ประชุมสัมมนาเิชิงปฏิบัติธรรม
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2555
การทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2555
ศึกษาดูงานโรงทำสมุดเม้งฮั่ว
ศึกษาดูงานโรงทำสมุดเม้งฮั่ว
ศึกษาดูงานโรงทำสมุดเม่งฮั่ว
ศึกษาดูงานโรงทำสมุดเม่งฮั่ว
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การแข่งขันกีฬาระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บรบือ 2
การแข่งขันกีฬาระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บรบือ 2
นำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่
นำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
วันวชิราวุุธ
วันวชิราวุุธ
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
ปัจฉิมนิเทศ
ปัจฉิมนิเทศ
เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ค่ายสวนเสาวณีย์
เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ค่ายสวนเสาวณีย์
การแข่งขันกีฬาระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บรบือ 2
การแข่งขันกีฬาระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา บรบือ 2
การจัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
การจัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
Pop-up Module
เนื้อหาล่าสุด
ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Merry Xmas

Merry Christmas, and a Happy New Year...
powered by surfdesign.de