หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ (VISION)
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้
ภาพอาคารสถานที่
ข้อมูลนักเรียน
ประมวลภาพกิจกรรม
บุคลากรในโรงเรียนบ้านบรบือ
คณะผู้บริหารโรงเรียน
สายชั้นอนุบาล
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
ครูอัตราจ้าง
สายสนับสนุนการสอน
บุคลากรอื่นๆ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
A9


www http://banborabu.com
แบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
กระจายข่าว
ความนิยม
Location
โพลล์
แบบสำรวจความคิดเห็น เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
  
แผนที่อำเภอบรบือ
Borabu google map


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
หน้าหลัก
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
Wednesday, 06 July 2011

  

 
  คณะครูโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
ได้ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ปี  2557
วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2557
ณ จังหวัดระยอง
 

 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
ได้เข้ารับเกียรติบัตร ชนะเลิศการประกวดกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคาร 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


 วันที่ 31 ตุลาคม 2556 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
ได้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice จุดเน้นที่ 1,จุดเน้นที่ 3
ณ อาคารภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 03 April 2014 )
ข่าวการศึกษา
Sunday, 10 July 2011
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 24 September 2013 )
คณะผู้บริหารโรงเรียน

นายสุรพงษ์ ชมนาวัง
 
  ผู้อำนวยการโรงเรียน

น.ส.พงษ์ลัดดา  บุตรกำพี้

     รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายสมภพ  ประหา
 
   รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล


นางสุภาพร  ลามะให

     รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายจำเริญ  จันทร์ศรี

     รก.รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานการเิงิน

รายงานการเยี่ยมบ้าน
ประมวลภาพกิจกรรม
การทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2555
การทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2555
วันวชิราวุุธ
วันวชิราวุุธ
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
ปัจฉิมนิเทศ ป.6 ปีการศึกษา 2554
ปัจฉิมนิเทศ ป.6  ปีการศึกษา 2554
ประชุมสัมมนาเิชิงปฏิบัติธรรม
ประชุมสัมมนาเิชิงปฏิบัติธรรม
ปัจฉิมนิเทศ ป.6 ปีการศึกษา 2554
ปัจฉิมนิเทศ ป.6  ปีการศึกษา 2554
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน
ประชุมสัมมนาเิชิงปฏิบัติธรรม
ประชุมสัมมนาเิชิงปฏิบัติธรรม
การทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2555
การทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2555
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
Pop-up Module
ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Merry Xmas

Merry Christmas, and a Happy New Year...
powered by surfdesign.de